Bel: +31 85 06 09 050

Wie had ooit gedacht dat ICT op een dag gewoon uitbesteed zou worden? Het is tegenwoordig niet meer weg te denken. Externe organisaties bekommeren zich om uw data en de veiligheid van uw netwerk.

Met name voor kleinere organisaties biedt deze vorm van ‘ICT on demand’ op het eerste gezicht niets dan voordelen. Voor het overgrote deel is dit ook het geval. Laten we de voordelen eens op een rij zetten:

  • Ruimte voor flexibilisering en vernieuwing door middel van Cloud computing;
  • Gecentraliseerde structuren;
  • Besparing op investering van bijvoorbeeld personeel en servers;
  • Besparing op energiekosten;
  • Besparing op software en softwareontwikkeling;
  • Geen eigen serverpark/beheer;
  • Steeds vaker geen eigen ICT-afdeling nodig;
  • Meer werkkapitaal;
  • Focus op de corebusiness.

Met name voor kleinere organisaties geldt dat zij kunnen volstaan met de benodigde apparaten en een breedbandnetwerk, om hun medewerkers aan het werk te houden.

De conclusie hier is dus, dat outsourcen ven ICT bijzonder kostenbesparend kan zijn en zo bedrijven in staat stelt om de focus daar te houden waar het ertoe doet. De ‘ICT-afdeling’ groeit ongemerkt met u mee en stelt bovendien uw medewerkers in staat om flexibel te werken, hetgeen de motivatie en de productiviteit ten goede komt. Doordat u ook op energie bespaart, komt dat ook het milieu weer ten goede.

De IFIP (internationale parapluorganisatie voor informatieverwerking) heeft zich recentelijk uitgesproken over het in goede banen leiden van deze historische ontwikkeling. Met de centralisatie van ICT komen namelijk ook allerlei vragen over ethische, technische, sociale en juridische zaken. Hiervoor dient een voor alle partijen passende oplossing voor gevonden te worden.

De IFIP heeft hiertoe diverse aanbevelingen voor organisaties, overheden en individuen gedaan een het recentelijk gepubliceerd position paper. U kunt dit lezen op: Towards a Human-Centred Cloud Computing: an International Perspective on the Public Interest (pdf). Daaraan voegt zij nog toe dat men zich ervan bewust moet zijn dat informative die in de cloud wordt opgeslagen, gebruikt kan worden voor analyses en datamining.

Ten slotte nog een belangrijke kanttekening. Het is niet zo dat op het moment dat een onderneming besluit om haar ICT zaken uit te besteden, daarmee ook de eindverantwoordelijkheid wordt uitbesteed. De organisatie blijft altijd zelf verantwoordelijk voor haar data. Het is dus zeker raadzaam om zelf de vinger aan de pols te blijven houden.